Sale!
Kennismodule Hoogbegaafdheid en Autisme-2

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme

 95,00 190,00  95,00 125,00

Wissen

Productbeschrijving

Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid roepen associaties met autisme op. Het gedrag van hoogbegaafde kinderen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed kunnen ontwikkelen, kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van autistisch gedrag. Misdiagnoses liggen dan op de loer. Bovendien komen hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor. Redenen genoeg voor talentbegeleiders om gedegen kennis te hebben van autisme en de verschillen en overeenkomsten met hoogbegaafdheid.

Deel I: Wat is Autisme?
Deel I gaat in op de kenmerken en uitingsvormen van autisme. Van de vijf vormen van autisme zijn er twee die samengaan met een bovengemiddeld hoog IQ; Asperger en PDD-NOS. Hoewel het nieuwe handboek van diagnoses, de DSM-V, alleen nog spreekt van ASS, valt te verwachten dat de huidige benamingen in de praktijk in zwang zullen blijven.

Je krijgt uitleg over de gefragmenteerde informatieverwerking bij autisten, hun sociale interactie, de werking van spiegelneuronen en inlevingsvermogen. Over controle en tics, specifieke interesses, zwakke executieve functies, cognitief sterke punten, sensorische gevoeligheid en hun behoefte aan routine en structuur.
Met uitleg, oefeningen en filmpjes krijg je zicht op hoe een autistisch kind de wereld ervaart.
Er wordt ingegaan op (mogelijke) neurologische verklaringen voor bepaalde kenmerken van autisme, erfelijkheid en denkbare links met lichamelijke klachten.

Deel II: Autisme combinatie met hoogbegaafdheid
In deel II leer je hoe de diagnostisering dient te verlopen, wie een diagnose mag stellen, wat er aan onderzoeken, rapportages en handelingsadviezen gevraagd en verwacht mag worden.

We zoomen in op de overeenkomsten en verschillen. Je leert echt autistisch gedrag te onderscheiden van gedrag van een hoogbegaafd kind dat niet tot zijn recht komt. In een oefening met medecursisten kun je zien dat de overeenkomsten een verschillende achterliggende oorzaak hebben. Je leert kenmerken herkennen die autisme weerspreken. Zo kun je misdiagnoses helpen ondervangen.
Vervolgens kijken we naar het samengaan van hoogbegaafdheid en autisme. We lopen de zeven uitdagingen langs en zien dat die in dit geval heel anders uit kunnen pakken. De combinatie kan in één kind tegenstrijdige behoeften oproepen. Bijvoorbeeld: het hoogbegaafde kind wil afwisseling en nieuwe uitdagingen, het autistische kind wil routine en voorspelbaarheid.
Je krijgt een handreiking voor een effectieve begeleiding van hoogbegaafde kinderen met (al dan niet vastgesteld) autisme. Hoe biedt je ondersteuning op de zwakkere kanten, hoe zorg je anderzijds dat het talent tot zijn recht komt? Je krijgt concrete tips om hen te helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en executieve functies. Je leert hoe je een evenwicht kunt zoeken tussen aanpassing van de wereld of van het kind.

Gehele dag deel I & deel II?

Deze colleges zijn los te volgen, maar we adviseren met klem om ze beide te volgen. Deel 2 (‘s middags) is een vervolg van deel 1 (‘s ochtends). We gaan er vanuit dat je bij deel 2 over de  kennis van deel 1 beschikt.

Het is mogelijk de 2 delen van ‘Hoogbegaafdheid en Autisme’ samen te volgen voor de prijs van €125. Kies daarvoor de optie om de gehele dag te volgen.

Docent: Marianne van Zetten, Novilo

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Extra informatie

Datum Kenniscollege

07-03-2018 | 09:30-12:30u [deel 1], 07-03-2018 | 09:30-16:30u [deel 1 & 2], 07-03-2018 | 13:30-16:30u [deel 2], 28-11-2017 | 09:30-12:30u | België

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Wees de eerste om “Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme” te beoordelen

Your email address will not be published. Required fields are marked *